Průběžná evaluace implementace OP VVV

​Průběžné hodnocení věcného a finančního pokroku OP VVV + tematická hodnocení (hodnocení prvních výzev, hodnocení S/K vazeb, hodnocení TP, hodnocení multifondovosti, hodnocení horizontálních principů, podklady pro MMR-NOK v roce 2017 a 2019)

Operační program OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Tematické zaměření evaluace absorpční kapacita; indikátory; plnění cílů
Rok ukončení 2017
Programové období 2014–2020

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena