Ověřovací studie prostředí pro realizaci intervencí PO 1, PO 2 a PO 3 OP VVV a ověření relevance jej

Operační program OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Rok ukončení 2017
Programové období 2014–2020
Evaluace je zaměřená na:
  • mapování / analýza aktuálního stavu prostředí, v rámci kterého se předpokládá realizace intervencí PO1, PO2 a PO3 na úrovni definovaných SC, 
  • ověření změny rozvojových potřeb OP VVV, relevance SC OP VVV, posouzení teorie změny zahrnující posouzení relevance S/K vazeb a územní dimenze a 
  • vyhodnocení stávající indikátorové soustavy včetně případných návrhů na doplnění

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena