Ověření změny rozvojových potřeb IROP I.

Operační program Integrovaný regionální operační program
Druh evaluace mid-term
Tematické zaměření evaluace relevance potřeb
Rok ukončení 2017
Programové období 2014–2020
Odkazhttps://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1TUHJpbG9oeUV2YWw7ODc3NDAxODM7UHJpbG9oYURNUztGYWxzZQ==
Vyhodnocení relevance jednotlivých specifických cílu IROP. Zhodnocení vývoje makroekonomické situace a situace v rámci problémových oblastí IROP od schválení DoP, resp. oproti stavu popsanému v DoP.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena