Evaluace plnění priorit a specifických cílů IROP I.

Operační program Integrovaný regionální operační program
Druh evaluace mid-term
Tematické zaměření evaluace plnění cílů
Rok ukončení 2017
Programové období 2014–2020
Souhrnné hodnocení úspešnosti plnení SC a ocekávaných výsledku IROP (ve vazbe na ocekávané výsledky DoP). Soucástí evaluace je také (tam, kde je to vhodné) hodnocení nastavení a monitorování synergických a komplementárních vazeb IROP a územní dimenze.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena