Evaluace PO2: specifické cíle 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 se zaměřením na sociální inkluzi

Operační program Integrovaný regionální operační program
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace plnění cílů
Rok ukončení 1
Programové období 2014–2020
Vyhodnocení výsledku pro-inkluzivních opatrení realizovaných v rámci PO2. Predmetem jsou vybraná opatrení ve vazbe na TC 9 a TC 10 Dohody o partnerství. Konkrétne jde o opatrení týkající se dostupnosti sociálních služeb, sociálního bydlení a podnikání, v oblasti zdravotnictví opatrení smerujících k dostupnosti návazné péce a deinstitucionalizaci psychiatrické péce a v oblasti školství o opatrení k posílení kvality a dostupnosti vzdelávací infrastruktury.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena