Evaluace nastavení indikátorové soustavy IROP, prověření intervenční logiky a vyhodnocení informační

Operační program Integrovaný regionální operační program
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2019
Programové období 2014–2020
Cílem evaluace je proverení indikátorové soustavy a vyhodnocení zdroju dat pro potreby hodnocení výsledku a dopadu realizovaných intervencí. Studie je koncipována tak, aby využila logické provázanosti intervencní logiky a nastavení indikátorové soustavy IROP. V prubehu realizace budou navrženy designy evaluací výsledku intervencí, na základe kterých budou identifikována potrebná data. Základním datovým zdrojem je indikátorová soustava, která bude proverena z hlediska nastavení pro potreby rízení implementace a vyhodnocení výsledku intervencí. Data budou proverena z hlediska validity, reliability a úplnosti. V prípade identifikace nedostatku budou navržena opatrení jak v oblasti nastavení indikátorové soustavy, tak ve vztahu k zajištení dalších potrebných dat (sekundárních i primárních). Data, prípadne také vhodnost navržených opatrení, budou overena pilotními testy založenými na navržených evaluacních designech.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena