Metodiky k evaluaci

V této sekci naleznete základní dokumenty vytvářející rámec implementace politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU na území České republiky v oblasti evaluací

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena