Nařízení o ESÚS

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1302/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), pokud jde o vyjasnění, zjednodušení a zlepšení zřizování a fungování takovýchto seskupení

Nařízení o ESÚS [ PDF , 975KB ]

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena