Nařízení o EFRR

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006

Nařízení o EFRR [ PDF , 965KB ]

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena