Nařízení o EÚS

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosincem 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce

Nařízení o EÚS [ PDF , 1MB ]

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena