Regulation on ESF

REGULATION (EU) No 1304/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 December 2013 on the European Social Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1081/2006

Regulation on ESF [ PDF , 1MB ]

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena