Strukturální fondy

23.03.2017: Informace pro žadatele programů 1 a 2 Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace pro rok 2017.

23.03.2017: Článek obsahuje seznam všech podpořených centralizovaných rozvojových projektů v roce 2017.

23.03.2017: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje, v souladu s čl. 20 odst. 4 platného znění „Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ...

23.03.2017: Festival a konference rozšířené a virtuální reality

23.03.2017: 4. května 2017 se bude konat Den Evropy. Letos dosáhlo založení Evropského sociálního fondu kulatého 60. výročí. Nás na této akci se stánkem OP VVV rozhodně potkáte. A kde? Na Střeleckém ostrově!

22.03.2017: Nejčastější dotazy (OP VVV).