Strukturální fondy

11.08.2017: Nejnavštěvovanějším místem soutěže Kompas aneb s ROP Jihozápad na cestách je s 82 hlasy Sportovní areál a koupaliště Zvíkovské podhradí, na druhém místě s 66 hlasy je Hrad Strakonice a na třetím s 59 hlasy je Zámecká ...

10.08.2017: Vyhlášení výsledků rozvojového programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017 (I. etapa).

09.08.2017: Soutěže Kompas aneb s ROP Jihozápad na cestách se doposud zúčastnilo 440 soutěžících.

09.08.2017: VÝSLEDKY PŘIDĚLENÍ DOTACE V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU „SYSTÉMOVÝ ROZVOJ ČESKO-NĚMECKÉ SPOLUPRÁCE V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ A MLÁDEŽE“ PRO ROK 2017

08.08.2017: Národní ERA Roadmap ČR na léta 2016-2020.

07.08.2017: se zaměřením zejména na podnikání a průmysl

07.08.2017: Pozice ČR k interim hodnocení rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizontu 2020 (2014-2020).