Strukturální fondy

16.06.2017: V novém čísle Týdeníku školství 23/2017 vyšel rozhovor s Mgr. Bc. Hanou Stýblovou, ředitelkou ZŠ a MŠ Plzeň - Božkov a prezidentkou Asociace ředitelů základních škol o podpoře z Evropských fondů.

16.06.2017: Dne 16. 6. 2017 byl na portálu ČT 24 uveřejněný článek o centru BIOCEV, které bylo financované z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. A právě 16. 6. 2017 slaví vědecké centrum rok od svého otevření! Za tu ...

15.06.2017: Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 15. června 2017 avízo výzvy č. 02_16_027 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků v prioritní ose 2. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzvy ...

15.06.2017: Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 15. června 2017 avízo výzvy č. 02_17_050 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků-MSCA-IF v prioritní ose 2. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze ...

15.06.2017: Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část pro výzvu Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků.

15.06.2017: Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část pro výzvu Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků-MSCA-IF.

13.06.2017: Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje informace k Plánovací komisi programu: program a závěry jednání ze dne 3. 5. 2017.

13.06.2017: Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje informace k Plánovací komisi programu: program a závěry jednání ze dne 3. 5. 2017.

12.06.2017: Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 12. června 2017 výzvu č. 02_16_034 Implementace krajských akčních plánů I v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+: 12. června 2017 od 10:00. Ukončení ...

09.06.2017: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání podpoří projekty výzkumných infrastruktur zahrnutých v Cestovní mapě České republiky velkých ...