Strukturální fondy

27.09.2016: Webovou prezentaci prahafondy.eu nahrazují nové stránky www.penizeproprahu.cz, kde najdete všechny informace o programu a možnostech čerpání. Tato webová stránka nebude od nynějška upravována ani aktualizována.

27.09.2016: Stručný profesní portrét náměstka ministra pověřeného řízením sekce fondů EU, výzkumu, vývoje, inovací a investičních pobídek na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

27.09.2016: Praha, 23. září 2016 – Jako jednu z prvních výzev vyhlásil Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dne 15. 7. 2015 výzvu Smart Akcelerátor. Cílem výzvy je vytváření podmínek a kapacit pro ...

27.09.2016: Řídicí orgán IROP vydává aktualizovaná Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, verze 1.6, k 27. září 2016.

27.09.2016: Dne 20. září 2016 proběhlo pracovní setkání ke strategiím komunitně vedeného místního rozvoje za účasti zástupců Krajských sítí místních akčních skupin.

26.09.2016: Rádi bychom upozornili, že byly na webové stránky přidány TV reportáže s předsedou a místopředsedou Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Ivo Grünerem a Jaromírem Slívou, kteří hovoří o bilanci Regionálního ...

26.09.2016: Svojanov – Pořádně rušno bude o nadcházejícím víkendu na hradě Svojanov. Jedna z lákavých památek v Pardubickém kraji, která prošla rozsáhlou proměnou i díky evropským penězům z ROP Severovýchod, se zaplní kejklíři ...

26.09.2016: Řídicí orgán OP VVV dne 23. 9. 2016 zveřejňuje informace týkající se kompetencí Přezkumné komise pro posuzování podaných připomínek k podkladům ŘO OP VVV v procesu schvalování projektů (dále jen „přezkumná komise ...

26.09.2016: Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlásily novou výzvu v Operačním programu Životní prostředí. Příjemci dotací si v ní rozdělí půl miliardy korun, 30 milionů korun je ...

26.09.2016: Zářijové číslo Priority přináší kompletní přehled aktuálních výzev k podávání žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí a Národního programu Životní prostředí. Blíže popisuje i podmínky, za kterých lze ...

Akce a výzvy

  •  Akce (seminář, konference)
  •  Výzva
  •  Konec výzvy
  •  Více záznamů