Strukturální fondy

30.08.2016: Po tuto dobu bude prostředí nedostupné. Jakákoliv případná činnost nebo data vložená do MS2014+ v této době budou ke konci okna údržby smazána. Děkujeme za pochopení.

29.08.2016: Pobočky Centra pro regionální rozvoj České republiky (CRR) v Brně, Zlíně a Olomouci dnes měly významný den. Na práci jejich zaměstnanců se osobně přijela podívat ministryně Karla Šlechtová. Centrum slouží žadatelům ...

29.08.2016: V minulém týdnu byly schváleny další dvě integrované strategie zaměřené na rozvoj městských oblastí. Připravené čerpat evropské dotace už jsou ITI Hradec Králové – Pardubice a IPRÚ Mladá Boleslav. Přiřadily se tak k ...

25.08.2016: ESÚS programu ESPON 2020 zveřejnil nový termín pro předkládání návrhů cílených analýz pro třetí kolo výběru.

30.08.2016: 29.08.2016 / aktualita | Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje standardní cenové indexy používané při tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007-2013. Pro projekty spolufinancované z Operačního ...

30.08.2016: Národní dožínky jsou slavnostním vyvrcholením zemědělského roku a tradičně je v posledních desetiletích slaví čeští zemědělci, farmáři a potravináři na českobudějovickém výstavišti v rámci agrosalonu Země živitelka.

30.08.2016: Ministr Jan Mládek navštívil nejdříve společnost Doosan Škoda Power, a pak výrobní prostory závodu Škoda Transportation.

29.08.2016: Řídící orgán programu Interreg V-A SR - ČR 2014-2020 oznamuje, že z technických důvodů (úprava formuláře žádosti o nenávratný finanční příspěvek v ITMS2014+) posune termíny výzev vyhlášených dne 22. 04. 2016 na 31. ...

29.08.2016: Agentura CzechTrade zaznamenala rekordní zájem tuzemských firem o podporu při vývozu do Německa.

26.08.2016: Namísto tří již dříve schválených projektů společnosti ArcelorMittal Ostrava, které byly přesunuty do zásobníků projektů, bylo Ministerstvem životního prostředí schváleno 24 jiných projektů, které podpoří zlepšení ...

Akce a výzvy

  •  Akce (seminář, konference)
  •  Výzva
  •  Konec výzvy
  •  Více záznamů