Strukturální fondy

27.03.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj nadále zjednodušuje a urychluje administraci projektů na energetické úspory v bytových domech v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Počínaje dubnem 2017 bude vše ještě ...

24.03.2017: Rádi bychom Vás upozornili na další číslo občasníku Policy Briefs programu ESPON.

24.03.2017: Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci specifických pravidel 18. výzvy IROP.

24.03.2017: Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci 9. výzvy „Územní studie“ ve Specifickém cíli 3.3 Územní rozvoj.

23.03.2017: Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci Specifických pravidel a textu 22. výzvy IROP. Dále uveřejňuje přehled stavu žádostí o podporu ve 22. výzvě

22.03.2017: Členové Monitorovacího výboru programu Interreg CENTRAL EUROPE se domluvili na tom, že následující tj. 3. výzva bude vyhlášena 21. září 2017. Finanční podporu bude možné získat na nadnárodní spolupráci v oblasti ...

22.03.2017: Minulý týden se v Praze konalo zasedání Monitorovacího výboru programu Interreg CENTRAL EUROPE, kde byly schváleny projekty 2. výzvy

22.03.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo ke konci roku 2015 hned dvě výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu na podporu péče o děti do 3 let, dětské skupiny a školská zařízení. Ke dni 15. 3. 2017 bylo ...

23.03.2017: Informace pro žadatele programů 1 a 2 Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace pro rok 2017.

23.03.2017: Článek obsahuje seznam všech podpořených centralizovaných rozvojových projektů v roce 2017.