Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc
Příjemce: Kraj Vysočina
Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000055
Zahájení projektu: 1. 3. 2016
Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2018
Stav projektu: V realizaci

Projekt se zaměřuje na podporu administrativního, organizačního a koordinačního zajištění chodu Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina (dále jen "RSK") jako dobrovolného partnerského uskupení, které se v programovém období 2014 - 2020 podílí na implementaci principů územní dimenze a naplňování akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020 (dále jen "SRR ČR") za účelem řešení aktuálních rozvojových potřeb Kraje Vysočina.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 325 982,38
Veřejné zdroje ČR: 233 996,90
 
Celková částka: 1 559 979,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena