Mokřad Nivnice - Remíz

Programové období: 2007-2013
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: OBEC NIVNICE
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/10.09447
Zahájení projektu: 4. 8. 2011
Ukončení projektu: 10. 10. 2012
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Předmětem podpory je výstavba tůně v k.ú. Nivnice. V rámci realizace akce bude vybudována tůň se zemní hrází a bezpečnostním přelivem. Koruna hráze bude zatravněna a v okolí tůně budou vysázeny dřeviny.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 636 405,94
Veřejné zdroje ČR: 33 495,00
 
Celková částka: 669 901,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena