Ke kvalitnímu vzdělávání moderně a efektivně

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: 17 OP Praha Adaptabilita
Příjemce: Gymnázium Čakovice
Registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/36390
Zahájení projektu: 1. 7. 2013
Ukončení projektu: 30. 3. 2015
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Vzdělávání

Předkládaný projekt je zaměřený na modernizaci výuky umožňující zvyšování úrovně čtenářské, přírodovědné a matematické gramotnosti žáků Gymnázia Čakovice. Primární cílovou skupinu tvoří minimálně 50 žáků prvního ročníku čtyřletého studia, resp. třetího ročníku šestiletého studia a ročníku navazujícího. Současně 10 pedagogů absolvuje sérii školení zaměřenou na využívání moderních postupů ve výuce, zejména rozvíjení čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. Pedagogové vytvoří inovativní vzdělávací materiály zaměřené na zlepšení úrovně výše uvedených gramotností. Pokryjí učivo jednoho ročníku v předmětech ČJ, M, D, Z, Bi, Ch, F, ZSV. Při tvorbě výukových materiálů budou pravidelně spolupracovat se zkušeným metodikem. Do výuky vybraných předmětů bude zaveden vzdělávací projekt zaměřený na rozvoj čtenářské a přírodovědné gramotnosti využívající místních témat ve výuce. Vytvořené vzdělávací materiály budou minimálně z 90% zpracovány digitálně. Žáci budou při výuce a při přípravě využívat e-learning a tablety.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 739 811,00
Veřejné zdroje ČR: 307 025,00
 
Celková částka: 2 046 836,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena