Silniční okruh kolem Prahy - Stavba 513: Lahovice - Vestec

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: FS
Operační program: 1 OP Doprava
Příjemce: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Registrační číslo: CZ.1.01/2.1.00/08.0092
Zahájení projektu: 1. 12. 2006
Ukončení projektu: 30. 10. 2010
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Doprava

Stavba 513 je umístěna v km 1,35 - 9,687 silničního okruhu kolem Prahy. Hlavní trasa je navržena v kategorii R27,5/100 s rozšířeným středním dělícím pásem na 4,0 m. V km 1,35 navazuje na stavbu 512 v místě mimoúrovňové křižovatky se silnicí II/101, kde je zároveň stavba připravena na budoucí napojení dálnice D3. V km 3,65 je mimoúrovňová křižovatka Písnice, která napojuje přivaděč Vestec na silniční okruh. Přivaděč Vestec je v délce 1,62 km veden v kategorii shodné s hlavní trasou. Přivaděč končí okružní křižovatkou se silnicí II/603 s umožněním budoucího napojení Vestecké spojky. V km 4,72, v místě křížení se sil. III/0031, je mimoúrovňová křižovatka Břežany. V km 6,52, v místě křížení s ul. Hrazanskou, propojující obce Točná a Cholupice, je umístěn Nadjezd Točná, který řeší přeložku ulice Hrazanské a služební sjezdy pro vozidla údržby ŘSD ČR. V km 7,120 ? 9,045 je hlavní trasa vedena v tunelu, který je z částí hlouben a z části ražen. Pro každý směr je navržena samostatná tunelovátrouba. Klesající tunelová trouba směr Lahovice je dvoupruhová (šířka mezi obrubníky 9,75 m), stoupající ve směru Vestec je třípruhová (šířka mezi obrubníky 11,75 m). Součástí stavby je přesypaný tunel délky 70 m v km 9,250 ? 9,320. V km 9,451 přechází hlavní trasa na most přes Vltavu délky 236 m. Z mostu vychází rampy, které jsou součástí MÚK Strakonická, místo, kde se protínají stavby 513 a 514. Rozhraní staveb je v km 9,687. V rámci stavby 513 bude zhotoveno 5 ramp MÚK Strakonická.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 371 105 235,00
Veřejné zdroje ČR: 3 398 182 386,00
 
Celková částka: 6 769 287 621,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena