Dálnice D3 Tábor-Veselí nad Lužnicí

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 1 OP Doprava
Příjemce: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Registrační číslo: CZ.1.01/2.1.00/09.0132
Zahájení projektu: 9. 9. 2008
Ukončení projektu: 30. 6. 2014
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Doprava

Stavba dálnice D3 v úseku Tábor - Veselí nad Lužnicí v délce 30,055 km je rozdělena do pěti úseků: Úsek D3 0307 A Tábor-Soběslav o celkové délce stavby 16, 295 km v kategorii D 27,5/120. Součást stavby tvoří 3 mimoúrovňové křižovatky (MÚK), 12 dálničních mostů, 13 nadjezdů přes dálnici. Dále bude v rámci výstavby provedena rekonstrukce stávajícího dvoupruhu v délce 1,550 km a čtyřpruhu v délce 3,514 km v kategorii D26,5/120 (včetně 1 MÚK). Náklady na rekonstrukci nejsou zahrnuty do způsobilých výdajů. Úsek D3 0307 B most přes rybník Koberný představuje výstavbu dálničního mostu o celkové délce stavby 0,575 km, v kategorii D 27,5/120. Jedná se o konstrukci ze spřaženého ocelo-betonového komorového nosníku o 8 polích s rozpětím hlavního pole 73 m s monolitickou železo-betonovou mostovkou. Úsek D3 0307 C most přes údolí Černovického potoka představuje výstavbu dálničního mostu o celkové délce stavby 0,765km, v kategorii D 27,5/120. Jedná se o spojitou konstrukci o 25 polích (25 x 30,00) z prefabrikovaných nosníků spřažených deskou z dodatečně předpjatého betonu, samostatná konstrukce pro každý dopravní směr. Založení je na pilotách. Úsek D3 0308 A Soběslav-Veselí nad Lužnicí o celkové délce stavby 7,652 km, v kategorii D 27,5/120. Součást stavby tvoří 2 MÚK, 8 dálničních mostů, 3 nadjezdy přes dálnici. Úsek D3 0308 B představuje výstavbu dálničního mostu přes Lužnici o celkové délce stavby 1,063 km, v kategorie D 27,5/120. Technicky je most řešen jako dva samostatné mostyo 22 respektive 21 polích o rozpětí 30 až 65 m, v příčném řezu jednokomorového uspořádání. Součástí stavby jsou rovněž přeložky dotčených sítí a komunikací.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 422 002 026,00
Veřejné zdroje ČR: 3 510 591 950,00
 
Celková částka: 11 932 593 976,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena