Migrace > Fondy EU v ČR > Programové období 2014-2020

Programové období 2014-2020

Pro Českou republiku byly vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard eur. Fondy Evropské unie zahrnují celou škálu nástrojů finanční pomoci. Slouží především k  podpoře hospodářského růstu členských zemí EU a  snižování sociálních a ekonomických nerovností mezi státy a regiony (tzv. politika soudržnosti). V programovém období 2014–2020 jsou v České republice nastavena společná pravidla pro pět fondů, které dohromady tvoří Evropské strukturální a investiční fondy (ESI).

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena