Územní dimenze

Cílem těchto stránek je informovat širokou veřejnost o novém přístupu realizace regionální politiky, tzv. územní dimenzi, a také poskytnout detailnější informace odborníkům a všem aktérům, kteří jsou zapojeni do systému realizace a koordinace územní dimenze, v podobě zpětné vazby a aktuálních informací z této oblasti.

Naleznete zde popis principů územní dimenze a jejích typů, systému stálých konferencí, které ji koordinují, základní charakteristiku integrovaných nástrojů, jako jednu z možností naplňování územní dimenze, a stručné shrnutí uchopení územní dimenze v jednotlivých programech ESI fondů včetně informací o jejím naplňování.

Novinky

01.12.2017: V průběhu listopadu 2017 proběhla jednání územních pracovních skupin, které byly ustanoveny v rámci tvorby Strategie regionálního rozvoje ČR po roce 2020.

30.10.2017: Sítě národních kontaktních míst k územní soudržnosti 25. září 2017, Tallinn, Estonsko

26.10.2017: ​Ve dnech 5. – 6. září se v Hradci Králové v prostorách Nového Adalbertina uskutečnilo 7. zasedání Národní stálé konference. Během prvního dne zasedání proběhlo jednání jednotlivých komor, druhý den bylo na programu ...

19.10.2017: Probíhají intenzivní práce na analytické části strategie, do které jsou zapojeni všichni klíčoví partneři na národní, regionální i lokální úrovni včetně zástupců akademické sféry. O postupu prací je informována ...

05.09.2017: Dnes začalo sedmé zasedání Národní stálé konference (NSK) v prostorách Nového Adalbertina v Hradci Králové. Diskutovat se bude například nad aktuálním nastavením řízení a realizace územní dimenze evropských ...

28.07.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo aktualizaci Zásad urbánní politiky. Důvodem bylo promítnutí posledního vývoje a trendů v rozvoji měst, včetně mezinárodního kontextu. Cílem tedy nebylo původní dokument ...

11.07.2017: Vláda ČR na svém dnešním jednání schválila akční plán Strategie hospodářské restrukturalizace těchto tří znevýhodněných regionů. Symbolicky byl tento projekt nazván Re:start. Na jednotlivé projekty bude vyčleněno ...

  •  Akce (seminář, konference)
  •  Výzva
  •  Konec výzvy
  •  Více záznamů