Územní dimenze

Cílem těchto stránek je informovat širokou veřejnost o novém přístupu realizace regionální politiky, tzv. územní dimenzi, a také poskytnout detailnější informace odborníkům a všem aktérům, kteří jsou zapojeni do systému realizace a koordinace územní dimenze, v podobě zpětné vazby a aktuálních informací z této oblasti.

Naleznete zde popis principů územní dimenze a jejích typů, systému stálých konferencí, které ji koordinují, základní charakteristiku integrovaných nástrojů, jako jednu z možností naplňování územní dimenze, a stručné shrnutí uchopení územní dimenze v jednotlivých programech ESI fondů včetně informací o jejím naplňování.

Novinky

27.09.2016: Dne 20. září 2016 proběhlo pracovní setkání ke strategiím komunitně vedeného místního rozvoje za účasti zástupců Krajských sítí místních akčních skupin.

02.09.2016: V pondělí 22. srpna 2016 proběhla na Ministerstvu pro místní rozvoj studijní návštěva moldavské delegace.

26.08.2016: Ministerstvo zemědělství ČR aktuálně vyzývá farmy nebo nestátní neziskové organizace, které spolupracují s farmami, k zasílání projektových záměrů souvisejících se sociálním zemědělstvím sekretariátu RSK v daném ...

17.08.2016: Níže uvádíme shrnutí stavu hodnocení strategií CLLD ke dni 16. 8. 2016.

12.08.2016: Vydání Metodického stanoviska ministryně pro místní rozvoj č. 3 k Metodickému pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 - 2020

21.07.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor regionální politiky (dále též „MMR-ORP“), jako gestor implementace oblasti integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020, vyhlašuje tímto výzvu pro externí hodnotitele ...

15.07.2016: Na setkání zástupců sekretariátů regionálních stálých konferencí s řídicími orgány IROP a OP VVV byl stanoven postup pro předávání strategických rámců MAP.

  •  Akce (seminář, konference)
  •  Výzva
  •  Konec výzvy
  •  Více záznamů