Jste zde: Úvodní strana > Regionální stálá konference

Regionální stálá konference

RSK je zřízena na principech partnerství s územní působností v jednotlivých krajích ČR. Ve vztahu k územní dimenzi se podílí mj. na její realizaci prostřednictvím Regionálních akčních plánů SRR 2014 – 2020, včetně části vztahující se k financování z ESI fondů, iniciuje, sleduje a podporuje absorpční kapacitu regionu.

Projednává a doporučuje územní a věcné zaměření výzev a sladění jejich harmonogramu a projednává návrhy předložené svými členy směřující k naplnění územní dimenze, které následně komunikuje prostřednictvím svého zástupce v NSK. RSK (prostřednictvím NSK a MMR) zpracovává podklady pro rozhodování a řízení na úrovni řídicích orgánů na základě jejich požadavku, koordinuje aktivity v rámci svého území a každoročně předkládá Zprávu o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu.

RSK zřizuje pracovní skupiny pro stěžejní tematické oblasti daného regionu. Členy pracovních skupin jsou významní aktéři z řad samosprávných celků, podnikatelských subjektů, krajských či neziskových organizací zaměřených na činnost v dané tematické oblasti.

    Statut RSK [MS Word, 67.4KB]     Jednací řád RSK [MS Word, 59.67KB]

Složení regionální stálé konference

 
Regionální stálé konference
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královéhradecký kraj
Kraj Vysočina
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj