Jste zde: Úvodní strana > Pro veřejnost

Pro veřejnost

V této části jsou zveřejněna data z monitorovacího systému MS2014+ pro širokou veřejnost.
Cílem této sekce je informovat širokou i odbornou veřejnost o statistických datech v oblasti čerpání Evropských strukturálních investičních fondů a vývoji regionální politiky. Součástí je také téma příkladů dobré paxe regionálních stálých konferencí a jejich sekretariátů.

Tato část webu územní dimenze je rozdělena do následujících dvou témat, která obsahují konkrétní typy kvantitativních dat z výše uvedených oblastí a příkladů dobré praxe. V každé oblasti jsou uvedeny konkrétní typy dat, které budou pravidelně aktualizovány a doplňovány. Bude tedy možné sledovat vývoj jednotlivých oblastí v čase. V rámci aktualizací budou také postupně přidávány další oblasti s tématikou čerpání finančních prostředků z ESIF a regionální politikou.

Pilotním indikátorem k vývoji regionální politiky je podíl nezaměstnaných osob a jeho směrodatná odchylka mezi okresy v letech 2005 - 2016. Ve zbývajících dvou oblastech je grafově vyjádřen objem finančních prostředků s počty schválených projektů dle místa realizace a počty realizovaných projektů každého operačního programu dle specifických cílů.

 Téma:  Projekty financované z ESIF
 Poslední aktualizace: září 2017







 
 
 Téma:  Indikátory regionální politiky
 Poslední aktualizace: listopad 2016





 

 Téma:  Příklady "Dobré Praxe"
 Poslední aktualizace: prosinec 2016