Jste zde: Úvodní strana > Národní stálá konference

Národní stálá konference

Národní stálá konference přispívá k zajištění vzájemné provázanosti a koordinace státu a regionů (územních partnerů) při implementaci územní dimenze a realizaci Dohody o partnerství a programů spolufinancovaných z ESI fondů. NSK je složena ze tří komor: Komory regionální, Komory ITI a IPRÚ a Komory CLLD.

Je rovněž plénem, na němž je diskutován soulad potřeb definovaných regionálními stálými konferencemi v regionálních akčních plánech a jejich reálným naplňováním prostřednictvím ESI fondů či národních dotačních titulů. Na úrovni Národní stálé konference je také diskutována míra naplňování Národního dokumentu k územní dimenzi a jeho zohledňování řídicími orgány jednotlivých operačních programů.

Stav plnění usnesení Národní stálé konference naleznete zde.
 
    

Dokumenty ze zasedání NSK