Jste zde: Úvodní strana > Národní stálá konference

Národní stálá konference

Národní stálá konference přispívá k zajištění vzájemné provázanosti a koordinace státu a regionů (územních partnerů) při implementaci územní dimenze a realizaci Dohody o partnerství a programů spolufinancovaných z ESI fondů. NSK je složena ze tří komor: Komory regionální, Komory ITI a IPRÚ a Komory CLLD.

Je rovněž plénem, na němž je diskutován soulad potřeb definovaných regionálními stálými konferencemi v regionálních akčních plánech a jejich reálným naplňováním prostřednictvím ESI fondů či národních dotačních titulů. Na úrovni Národní stálé konference je také diskutována míra naplňování Národního dokumentu k územní dimenzi a jeho zohledňování řídicími orgány jednotlivých operačních programů.“

    Statut NSK [MS Word, 63.6KB]      Jednací řád NSK [MS Word, 52.49KB]

Dne 29. dubna 2016 se konalo čtvrté zasedání Národní stálé konference, níže je k dispozici vyhotovený zápis včetně souboru usnesení.
    Zápis 4. zasedání NSK [PDF, 670.08KB]
    Soubor usnesení NSK [PDF, 236.26KB]

​Zápisy z předchozích zasedání NSK
    Zápis 3. zasedání NSK (13. 11. 2015) [PDF, 637.32KB]
    Zápis 2. zasedání NSK (27. 3. 2015) [PDF, 500.21KB]
    Zápis 1. zasedání NSK (23. 1. 2015) [PDF, 348.54KB]