Jste zde: Úvodní strana > Aktuality > Sedmé zasedání Národní stálé konference ...

Sedmé zasedání Národní stálé konference právě probíhá

05.09.2017: Dnes začalo sedmé zasedání Národní stálé konference (NSK) v prostorách Nového Adalbertina v Hradci Králové. Diskutovat se bude například nad aktuálním nastavením řízení a realizace územní dimenze evropských strukturálních a investičních fondů a nad připravovanou strategií regionálního rozvoje.
V rámci prvního dne proběhnou zasedání Komory pro integrované územní investice a integrované plány rozvoje území, Komory pro komunitně vedený místní rozvoj a Komory regionální. Ty představují pracovní platformu určenou ke sjednocení pohledů územních partnerů a jednotlivých rezortů na otevřené otázky spojené se zacílením evropských, případně národních zdrojů tam, kde jsou nejvíce potřeba a kde budou pro danou oblast přinášet největší efekty. Nejaktuálnějším tématem prvního dne bude pokrok ve schvalování a realizaci strategií integrovaných nástrojů CLLD, respektive ITI a IPRÚ, na regionální komoře je jedním z ústředních témat komunikace regionálních stálých konferencí a zástupců rezortů o zaměření současných i budoucích dotačních podpor státu pro regiony a paleta možností jejich další spolupráce.
 
Druhý den bude představen koncept začínající tvorby Strategie regionálního rozvoje 21+. Dalším důležitým bodem jednání bude diskuze nad politikou soudržnosti po roce 2020.
 
Systém stálých konferencí je nástrojem regionální politiky České republiky a jeho cílem je zjištění potřeb územních partnerů – regionů, měst, obcí a jejich partnerů, a jejich promítnutí do možností jednotlivých operačních programů. Společnou snahou všech členů Národní stálé konference je přispět k naplnění Dohody o partnerství, ale také diskutovat další aktuální témata spjatá s regionálním rozvojem v České republice.