Jste zde: Úvodní strana > Aktuality > Prodloužení výzvy CLLD_17_003

Prodloužení výzvy CLLD_17_003

22.06.2017: Odbor regionální politiky MMR prodlužuje lhůtu pro předkládání žádostí o podporu SCLLD do 31. července 2017
V souladu s podmínkami Výzvy pro předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje č. 3 (CLLD_17_003) bude prodlouženo období pro příjem žádostí o podporu v monitorovacím systému strukturálních fondů MS2014+. Původně stanovený termín pro ukončení příjmu žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje 30. června 2017 je změněn na 31. července 2017 12:00.

Odbor regionální politiky prodlužuje období pro příjem žádostí s ohledem k dosavadním zkušenostem s průběhem a délkou procesu hodnocení a schvalování integrovaných strategií Komunitně vedeného místního rozvoje v souladu s Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020.
 
V zájmu urychlení procesu hodnocení budou nadále žadatelům prodlužovány lhůty na přepracování/doplnění žádosti na straně žadatele pouze omezeně v opodstatněných případech.
 
Vyhlašovatel výzvy na základě dosavadních zkušeností z procesu hodnocení zároveň předpokládá maximální součinnost žadatelů při vypořádání připomínek/požadavků MMR-ORP a zapojených řídicích orgánů programů a snahu o maximální urychlení procesu.
 
Výzva č. 3 je určena místním akčním skupinám, jejichž žádosti v předchozích výzvách neuspěly a s ohledem k nastavení procesu hodnocení integrovaných strategií budou žádost o podporu strategie komunitně vedeného místního rozvoje podávat podruhé. 

Více informací k Výzvě č. 3 naleznete zde.