Jste zde: Úvodní strana > Aktuality > OSMÉ ZASEDÁNÍ NÁRODNÍ STÁLÉ KONFERENCE ...

OSMÉ ZASEDÁNÍ NÁRODNÍ STÁLÉ KONFERENCE PRÁVĚ PROBÍHÁ

14.12.2017: Územní partneři a ministerstva diskutují hlavní témata regionálního rozvoje pro potřeby budoucí podoby fondů EU
14. 12. 2017: Dnes začalo 8. zasedání Národní stálé konference (NSK) v prostorách Uměleckoprůmyslového muzea a Akademie veřejného investování v Praze. Diskutovat se bude například nad implementací urbánních integrovaných nástrojů ITI a IPRÚ, aktualitami z urbánní politiky, připravovanou Strategií regionálního rozvoje ČR 2021+, východisky pro přípravu politiky soudržnosti EU po roce 2020 v oblasti městské dimenze a implementací CLLD na národní úrovni.


V rámci zasedání NSK proběhnou v prostorách Uměleckoprůmyslového muzea paralelní zasedání Komory pro integrované územní investice (ITI) a integrované plány rozvoje území (IPRÚ) a Komory regionální. V prostorách Akademie veřejného investování v Praze se pak bude konat zasedání Komory pro komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). Jednotlivé komory představují pracovní platformu určenou ke sjednocení pohledů územních partnerů a jednotlivých rezortů na otevřené otázky spojené se zacílením evropských, případně národních zdrojů tam, kde jsou nejvíce potřeba a kde budou pro danou oblast přinášet největší efekty.

Nejaktuálnějšími tématy budou východiska pro přípravu politiky soudržnosti EU po roce 2020 v oblasti městské dimenze, implementace CLLD na národní úrovni, informace z odborných seminářů k podpoře rozvoje venkova a budoucnosti nástroje CLLD a v neposlední řadě také pokrok ve schvalování a realizaci strategií integrovaných nástrojů CLLD,  ITI a IPRÚ. Klíčovým tématem bude zejména připravovaná Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, která je tvořena v úzké spolupráci s územními i rezortními partnery a jejíž tvorba významně souvisí s aktuálně probíranou podobou politiky soudržnosti po roce 2020. SRR 21+ bude hlavním vstupem pro definování priorit území (územní dimenzi) v rámci Národní koncepce realizace politiky soudržnosti po roce 2020.

Na regionální komoře bude jedním z ústředních témat komunikace regionálních stálých konferencí a zástupců rezortů o zaměření současných i budoucích dotačních podpor státu pro regiony a paleta možností jejich další spolupráce.
Systém stálých konferencí je nástrojem regionální politiky České republiky a jeho cílem je zjištění potřeb územních partnerů – regionů, měst, obcí a jejich partnerů, a jejich promítnutí do možností jednotlivých operačních programů. Společnou snahou všech členů Národní stálé konference je přispět k naplnění Dohody o partnerství, ale také diskutovat další aktuální témata spjatá s regionálním rozvojem v České republice.
 
Kontakty pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz