Jste zde: Úvodní strana > Aktuality > Analytická část SRR ČR 21+ těsně před ...

Analytická část SRR ČR 21+ těsně před dokončením

01.12.2017: V průběhu listopadu 2017 proběhla jednání územních pracovních skupin, které byly ustanoveny v rámci tvorby Strategie regionálního rozvoje ČR po roce 2020.
Jednání se zúčastnili zástupci venkova, měst, regionů a ministerstev i územních partnerů (SMO ČR, AK ČR, NS MAS, SMS ČR). Hlavním cílem jednání pracovních skupin bylo se všemi klíčovými partnery projednat výsledky analytické části a problémovou analýzu. V problémové analýze jsou popsána „témata regionálního rozvoje“, kterým je potřeba věnovat pozornost v nové Strategii regionálního rozvoje ČR.
Na základě diskuse byly sesbírány podněty a připomínky, které posloužily k dalšímu upřesnění  jednotlivých „témat“.  Finální výsledky analytického podkladu a problémové analýzy, doplněné o připomínky členů pracovních skupin. Analytické práce budou završeny na 8. zasedání Národní stálé konference 14. prosince 2017 v Praze, kde by měla být potvrzena shoda nad analytickými výstupy, na nichž bude následně postavena návrhová část strategie, která bude tvořena v první polovině roku 2018.