Jste zde: Úvodní strana > Aktuality

Aktuality z oblasti územní dimenze

Zobrazují se aktuální informace o plánovaných zasedáních národní i regionálních stálých konferencí a dalších akcí tohoto druhu, aktivitách RSK, nositelů integrovaných nástrojů a výstupy jejich spolupráce s řídicími orgány.

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 59

18. ledna 2018: Dne 22. prosince 2017 byla schválena poslední žádost o podporu strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), čímž byl úspěšně završen proces hodnocení a schvalování strategií CLLD. Celkem bylo schváleno 178 ...

18. ledna 2018: V rámci přípravy Územně analytických podkladů ČR k problematice cestovního ruchu pořizovaných MMR, došlo k aktualizaci mapových podkladů vymezujících tzv. rajonizaci cestovního ruchu. Výstupem je vytvoření tří ...

14. prosince 2017: Územní partneři a ministerstva diskutují hlavní témata regionálního rozvoje pro potřeby budoucí podoby fondů EU

1. prosince 2017: V průběhu listopadu 2017 proběhla jednání územních pracovních skupin, které byly ustanoveny v rámci tvorby Strategie regionálního rozvoje ČR po roce 2020.

30. října 2017: Sítě národních kontaktních míst k územní soudržnosti 25. září 2017, Tallinn, Estonsko

26. října 2017: ​Ve dnech 5. – 6. září se v Hradci Králové v prostorách Nového Adalbertina uskutečnilo 7. zasedání Národní stálé konference. Během prvního dne zasedání proběhlo jednání jednotlivých komor, druhý den bylo na programu ...

19. října 2017: Probíhají intenzivní práce na analytické části strategie, do které jsou zapojeni všichni klíčoví partneři na národní, regionální i lokální úrovni včetně zástupců akademické sféry. O postupu prací je informována ...

5. září 2017: Dnes začalo sedmé zasedání Národní stálé konference (NSK) v prostorách Nového Adalbertina v Hradci Králové. Diskutovat se bude například nad aktuálním nastavením řízení a realizace územní dimenze evropských ...

3. srpna 2017: Síť evropské mezinárodní spolupráce mezi městy URBACT vyhlásila na jaře 2017 výzvu pro města a jejich projekty. Cílem výzvy bylo nejen zmapování současných témat, která města řeší, ale zároveň je rozšířit napříč ...

28. července 2017: Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo aktualizaci Zásad urbánní politiky. Důvodem bylo promítnutí posledního vývoje a trendů v rozvoji měst, včetně mezinárodního kontextu. Cílem tedy nebylo původní dokument ...

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 59

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven