Jste zde: Úvodní strana > Aktuality

Aktuality z oblasti územní dimenze

Zobrazují se aktuální informace o plánovaných zasedáních národní i regionálních stálých konferencí a dalších akcí tohoto druhu, aktivitách RSK, nositelů integrovaných nástrojů a výstupy jejich spolupráce s řídicími orgány.

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 55

30. října 2017: Sítě národních kontaktních míst k územní soudržnosti 25. září 2017, Tallinn, Estonsko

26. října 2017: ​Ve dnech 5. – 6. září se v Hradci Králové v prostorách Nového Adalbertina uskutečnilo 7. zasedání Národní stálé konference. Během prvního dne zasedání proběhlo jednání jednotlivých komor, druhý den bylo na programu ...

19. října 2017: Probíhají intenzivní práce na analytické části strategie, do které jsou zapojeni všichni klíčoví partneři na národní, regionální i lokální úrovni včetně zástupců akademické sféry. O postupu prací je informována ...

5. září 2017: Dnes začalo sedmé zasedání Národní stálé konference (NSK) v prostorách Nového Adalbertina v Hradci Králové. Diskutovat se bude například nad aktuálním nastavením řízení a realizace územní dimenze evropských ...

3. srpna 2017: Síť evropské mezinárodní spolupráce mezi městy URBACT vyhlásila na jaře 2017 výzvu pro města a jejich projekty. Cílem výzvy bylo nejen zmapování současných témat, která města řeší, ale zároveň je rozšířit napříč ...

28. července 2017: Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo aktualizaci Zásad urbánní politiky. Důvodem bylo promítnutí posledního vývoje a trendů v rozvoji měst, včetně mezinárodního kontextu. Cílem tedy nebylo původní dokument ...

11. července 2017: Vláda ČR na svém dnešním jednání schválila akční plán Strategie hospodářské restrukturalizace těchto tří znevýhodněných regionů. Symbolicky byl tento projekt nazván Re:start. Na jednotlivé projekty bude vyčleněno ...

22. června 2017: Odbor regionální politiky MMR prodlužuje lhůtu pro předkládání žádostí o podporu SCLLD do 31. července 2017

19. června 2017: Rozhodnutím ministryně č. 26/2017 byly schváleny akce navržené k poskytnutí dotace v rámci podporgramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu.

19. června 2017: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotace na obnovu sportovní infrastruktury. Obce budou moci finance použít například na rekonstrukci, modernizaci či vybudování hřišť a tělocvičen ...

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 55

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven