Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Účinnost Registru smluv

Účinnost Registru smluv

27.06.2017: dne 1. 7. 2017 vstupuje v účinnost §6 a §7 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv (dále „zákon“). Zmíněná ustanovení zákona se týkají sankcí za nezveřejnění smlouvy či objednávky nad 50 000 Kč bez DPH v Registru smluv a data účinnosti smluv.
V souvislosti s uveřejňovací povinností v Registru smluv bude Řídicí orgán OPTP od 1. 7. 2017 provádět kontrolu všech náležitostí daných zákonem, které mají vliv na způsobilost výdajů. Příjemci OPTP jsou vázáni plnit povinnosti, které zákon ukládá. S ohledem na účinnost tohoto zákona aktualizoval Řídicí orgán OPTP Pravidla pro žadatele a příjemce OPTP, verze 2.2.