OP URBACT III

Operační program URBACT III v programovém období 2014 – 2020 otevírá možnost všem městům posílit kvalitu strategického řízení, podporuje výměnu zkušeností mezi evropskými městy a dále uplatnění a šíření znalostí ve všech oblastech spojených s udržitelným rozvojem měst.

Konkrétní cíle programu URBACT III:

  • TVORBA MEZINÁRODNÍCH SÍTÍ k podpoře měst při vytváření a implementaci integrovaných městských strategií, k usnadnění výměny zkušeností a znalostí, vzájemného učení partnerů a šíření příkladů úspěšných příkladů z praxe. Výstupem spolupráce měst v rámci partnerských Sítí měst jsou místní akční plány každého z měst - řešení daného problému na místní úrovni, které jsou tvořeny za podpory místních podpůrných skupin. V tomto programovém období se lze dále připojit k dvěma novým typům sítí - Implementačním sítím a Sítím přenosu.
  • ROZVOJ SCHOPNOSTÍ aktérů zapojených do rozvoje měst vytvářet a implementovat takové strategie rozvoje měst, které jsou integrované a zapojují veřejnost.
  • UPLATNĚNÍ A ŠÍŘENÍ ZNALOSTÍ o tvorbě a implementaci strategií udržitelného rozvoje měst na místní, regionální i národní úrovni.


AKTUÁLNĚ:

Ve výzvě pro dobré praxe bylo vybráno 97 příkladů dobré praxe měst z celé Evropy.

http://urbact.eu/good-practices/home    

Města s dobrými praxemi vybranými v této výzvě se mohou stát vedoucími městy Sítí přenosu. Výzva pro Sítě přenosu bude vyhlášena v září 2017. V rámci Sítí přenosu se mohou ostatní města učit, pochopit dobré praxe vedoucích měst, přizpůsobit je místnímu kontextu a využít je ve vlastním městě.
 
Dobré praxe budou též představeny na Festivalu měst, který se uskuteční se 4. – 5. října 2017 v Talinu. Registrace na tuto akci je již otevřena. http://urbactcityfestival.eu/    
 

Novinky

21.09.2017: Na základě rozhodnutí Monitorovacího výboru OP URBACT III byla otevřena výzva pro předkládání návrhů až pro 25 Sítí přenosu na programové období 2014–2020. Uzávěrka přijímání žádostí: 10. ledna 2018

21.09.2017: Dne 26. 9. 2017 se od 14:00 v budově Ministerstva pro místní rozvoj (Na Příkopě 3, Praha 1) uskuteční informační den Operačního programu URBACT III k nově otevřené výzvě pro Sítě přenosu.

01.08.2017: Síť evropské mezinárodní spolupráce mezi městy URBACT vyhlásila na jaře 2017 výzvu pro města a jejich projekty. Cílem výzvy bylo nejen zmapování současných témat, která města řeší, ale zároveň je rozšířit napříč ...

31.05.2017: Poznamenejte si datum a připojte se k městům v OP URBACT na Festivalu měst OP URBACT v Talinu 4.–5. října 2017!

31.05.2017: Ve výzvě pro příklady dobré praxe OP URBACT III bylo podáno 270 žádostí. Děkujeme všem městům z celé Evropské unie, která nám žádost poslala!

Úvodní strana

Základní informace

Národní kontaktní místo:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor regionální politiky
Eliška Pilná, BArch (Hons), AADipl
eliska.pilna@mmr.cz
tel.: +420 224 864 238

Programový dokument OP URBACT III

Domovské stránky programu - www.urbact.eu
    

Akce a výzvy

  •  Akce (seminář, konference)
  •  Výzva
  •  Konec výzvy
  •  Více záznamů

Nové události

  • Zadanému kritériu neodpovídají žádné výsledky