OP URBACT III

Operační program URBACT III v programovém období 2014 – 2020 otevírá možnost všem městům posílit kvalitu strategického řízení, podporuje výměnu zkušeností mezi evropskými městy a dále uplatnění a šíření znalostí ve všech oblastech spojených s udržitelným rozvojem měst.

Konkrétní cíle programu URBACT III:

  • TVORBA MEZINÁRODNÍCH SÍTÍ k podpoře měst při vytváření a implementaci integrovaných městských strategií, k usnadnění výměny zkušeností a znalostí, vzájemného učení partnerů a šíření příkladů úspěšných příkladů z praxe. Výstupem spolupráce měst v rámci partnerských Sítí měst jsou místní akční plány každého z měst - řešení daného problému na místní úrovni, které jsou tvořeny za podpory místních podpůrných skupin. V tomto programovém období se lze dále připojit k dvěma novým typům sítí - Implementačním sítím a Sítím přenosu.
  • ROZVOJ SCHOPNOSTÍ aktérů zapojených do rozvoje měst vytvářet a implementovat takové strategie rozvoje měst, které jsou integrované a zapojují veřejnost.
  • UPLATNĚNÍ A ŠÍŘENÍ ZNALOSTÍ o tvorbě a implementaci strategií udržitelného rozvoje měst na místní, regionální i národní úrovni.


AKTUÁLNĚ: 5. 12. 2016 byla otevřena výzva pro příklady dobré praxe. Tato výzva bude otevřena do 31. 3. 2017 a bude na ní navazovat výzva pro Sítě přenosu.

Více informací o výzvě naleznete zde    .
Prezentace z infomačního dne, který se uskutečnil dne 12. 12. 2016 na MMR, je dostupná     zde [MS PowerPoint, 18.63MB].
Celoevropský informační den se uskuteční 30. 1. 2017 v Bruselu. Více informací naleznete zde    .


 

Novinky

19.01.2017: URBACT otevřel výzvu pro příklady dobré praxe pro všechna evropská města, bez ohledu na jejich velikost nebo zeměpisnou polohu, s cílem propagovat, odměnit a přenést jejich dobrou praxi v oblasti integrovaného ...

06.12.2016: Výzva OP URBACT III pro příklady dobré praxe byla vyhlášena dne 5. 12. 2016.

01.12.2016: Informační den k blížící se výzvě Operačního programu URBACT III pro příklady dobré praxe se uskuteční 12. 12. 2016 od 13:00 v budově Ministerstva pro místní rozvoj, Na Příkopě 3, Praha 1.

21.11.2016: Minulý týden v Bratislavě schválil Monitorovací výbor Operačního programu URBACT III otevření nového typu výzvy pro příklady dobré praxe (good practices). Výzva klade za cíl vytvořit výběr evropských dobrých praxí v ...

21.11.2016: URBACT směřuje k novému dobrodružství – spuštění nového typu sítí: Implementačních sítí!

Úvodní strana

Základní informace

Národní kontaktní místo:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor regionální politiky
Eliška Pilná, BArch (Hons), AADipl
eliska.pilna@mmr.cz
tel.: +420 224 864 238

Programový dokument OP URBACT III

Domovské stránky programu - www.urbact.eu
    

Akce a výzvy

  •  Akce (seminář, konference)
  •  Výzva
  •  Konec výzvy
  •  Více záznamů

Nové události

  • Zadanému kritériu neodpovídají žádné výsledky