OP URBACT III

Operační program URBACT III v programovém období 2014 – 2020 otevírá možnost všem městům posílit kvalitu strategického řízení, podporuje výměnu zkušeností mezi evropskými městy a dále uplatnění a šíření znalostí ve všech oblastech spojených s udržitelným rozvojem měst.

Konkrétní cíle programu URBACT III:

  • TVORBA MEZINÁRODNÍCH SÍTÍ k podpoře měst při vytváření a implementaci integrovaných městských strategií, k usnadnění výměny zkušeností a znalostí, vzájemného učení partnerů a šíření příkladů úspěšných příkladů z praxe. Výstupem spolupráce měst v rámci partnerských Sítí měst jsou místní akční plány každého z měst - řešení daného problému na místní úrovni, které jsou tvořeny za podpory místních podpůrných skupin. V tomto programovém období se lze dále připojit k dvěma novým typům sítí - Implementačním sítím a Sítím přenosu.
  • ROZVOJ SCHOPNOSTÍ aktérů zapojených do rozvoje měst vytvářet a implementovat takové strategie rozvoje měst, které jsou integrované a zapojují veřejnost.
  • UPLATNĚNÍ A ŠÍŘENÍ ZNALOSTÍ o tvorbě a implementaci strategií udržitelného rozvoje měst na místní, regionální i národní úrovni.

 

Novinky

04.04.2016: 2. výzva Operačního programu URBACT III pro Implementační sítě byla vyhlášena. K této výzvě proběhl na Ministerstvu pro místní rozvoj dne 30. 3. 2016 informační den pro potencionální příjemce, který se těšil velkému ...

22.03.2016: Při příležitosti vyhlášení 2. výzvy Operačního programu URBACT III se na Ministerstvu pro místní rozvoj 30. 3. 2016 uskuteční informační den k tomuto programu.

14.03.2016: 2. výzva Operačního programu URBACT III se blíží. Otevření výzvy se předpokládá na 20. 3. 2016 a jejím cílem bude založení tzv. Implementačních sítí.

22.10.2015: Operační program URBACT hledá pět programových expertů se zkušenostmi s udržitelným městským rozvojem a mezinárodní výměnou zkušeností.

23.09.2015: Městům se v současné chvíli otevírá další možnost připojení k mezinárodním sí­tím OP URBACT III. Z podaných žádostí bylo vybráno 21 sítí, které hledají další partnery.

Úvodní strana

Základní informace

Národní kontaktní místo:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor regionální politiky
Eliška Pilná, BArch (Hons), AADipl
eliska.pilna@mmr.cz
tel.: +420 224 864 238

Programový dokument OP URBACT III

Domovské stránky programu - www.urbact.eu

Akce a výzvy

  •  Akce (seminář, konference)
  •  Výzva
  •  Konec výzvy
  •  Více záznamů

Nové události

  • Zadanému kritériu neodpovídají žádné výsledky