Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Výzva pro Sítě přenosu OP URBACT III je ...

Výzva pro Sítě přenosu OP URBACT III je již otevřena!

21.09.2017: Na základě rozhodnutí Monitorovacího výboru OP URBACT III byla otevřena výzva pro předkládání návrhů až pro 25 Sítí přenosu na programové období 2014–2020. Uzávěrka přijímání žádostí: 10. ledna 2018
Sítě přenosu jsou jedním ze tří typů sítí vyvinutých v rámci programu URBACT III, společně se Sítěmi měst a Implementačními sítěmi. Sítě přenosu se zaměřují na přizpůsobení a přenos osvědčených dobrých praxí mezi městy EU. Tyto sítě budou vedeny městy, která získala titul Město s dobrou praxí OP URBACT    .
Sítě přenosu OP URBACT jsou výměnným a vzdělávacím nástrojem pro města. Jsou zaměřeny na města, která:

1. mají zájem o přenesení jedné z 97 vybraných dobrých praxí OP URBACT    :
 • To tackle a specific policy challenge with an integrated and sustainable solution
 • To adapt and re-use a tested and effective practice in their own city context
 • K řešení konkrétní výzvy v rozvoji města díky integrovanému a udržitelnému řešení
 • K přizpůsobení a využití vyzkoušených a efektivních postupů v kontextu vlastního města
2. Jsou oceněna titulem Město s dobrou praxí OP URBACT:
 • Aby vedla a mentorovala proces porozumění, přizpůsobování a využití svých dobrých praxí
 • Aby upřesnila a zdokonalila vlastní metodiku prostřednictvím vzájemných hodnocení a za podpory odborníků OP URBACT
Chcete-li se dozvědět vše o výzvě k předkládání návrhů, a jakým způsobem lze podat žádost, podívejte se na stránku VÝZVY a na všechny související dokumenty. Na této webové stránce     se můžete seznámit se všemi 97 příklady dobré praxe OP URBACT III. Výzva pro experty OP URBACT na podporu sítí při navrhování a implementaci mezinárodních vzdělávacích aktivit je rovněž otevřená.

Uzávěrka pro podání žádostí online: 10. ledna 2018 - 15.00 SEČ

Nadcházející události související s výzvou pro Sítě přenosu:
Všechny nadcházející události související s výzvou pro Sítě přenosu budou pravidelně aktualizovány na webové stránce – Otevřená výzva pro sítě    .
 • Festival měst OP URBACT, který se koná ve dnech 3. – 5. října 2017 v Tallinnu, bude významnou networkingovou událostí  pro města, která se chtějí seznámit s dobrými praxemi OP URBACT a hledat partnery, kteří budou podávat žádost ve výzvě pro Sítě přenosu.
  Města, která se nemohou zúčastnit Festivalu měst, mají možnost zúčastnit se:
 • Evropského týdne regionů a měst: Workshop OP URBACT 10C48 – "Jak lze přenést příklady dobré praxe měst? Připojte se k novým Sítím přenosu OP URBACT!" dne 10. října v Bruselu. Uzávěrka registrace: 29. září 2017. Více informací na: http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2017/register.cfm    
 • Národních Informačních dnů organizovaných Národními kontaktními místy OP URBACT III od září do listopadu 2017. Přesná data a další informace jsou uvedeny na webové stránce – Otevřená výzva pro sítě    .
  • Národní kontaktní místo ČR pořádá Informační den 26. 9. 2017 od 14:00 v budově Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Na Příkopě 3.