Jste zde: Úvodní strana > Realizované akce

Realizované akce

 

Riga City Festival

Riga City Festival     je příkladem akce, která je pořádaná sekretariátem programu za účelem prohloubení znalostí v oblasti udržitelného městského rozvoje, je festival měst, který se uskutečnil v květnu letošního roku v Rize. Akce byla založena na výměně zkušeností mezi účastníky a jejich aktivním zapojením.
 
Například při semináři o ukončeném projektu Creative Spin se účastníci prošli po rižské kreativní čtvrti, která se utváří v industriálních prostorách bývalého přístavu, a diskutovali v rámci skupiny se zástupci z ostatních evropských zemí nad tím, jakým způsobem by šlo kreativní průmysl využít k regeneraci měst. Postavili si také kreativní čtvrť z lega. Ač by se toto mohlo zdát jako hra či dokonce ztráta času, ve skutečnosti jim tato aktivita posloužila jako pomůcka pro výměnu nesčetných a různorodých pohledů na tuto problematiku. 
 


Konzultační den k první výzvě

Konzultační den se uskutečnil 5. května 2015. Na setkání byly účastníkům předány bližší informace k dané výzvě, prezentovány praktické zkušenosti od realizátorů projektů předchozího programového období a byl zde prostor pro dotazy účastníků. Dále byla představena online databáze na webových stránkách URBACTu, jež obsahuje aktuální přehled projektových záměrů, pro které jsou poptáváni projektoví partneři.
 

Urbact Info Days 

Setkání se uskutečnilo 18. února 2015 v Kaiserštejnském paláci v Praze. Akce se zúčastnil i ředitel sekretariátu Emmanuel Moulin. Během tohoto setkání byli účastníci seznámeni s přípravou a obsahem prvních výzev programu URBACT III. Zároveň zde měli zástupci měst a další aktéři jedinečnou možnost získat informace o praktické zkušenosti českých měst s realizací projektů v programu URBACT II a o přínosu této spolupráce pro města.