Jste zde: Úvodní strana > Veřejnost > Přehledy projektů a výzev

Přehledy projektů a výzev

Na této stránce naleznete tabulky s aktuálními stavy alokací výzev IROP a přehledy doporučených a podpořených projektů z IROP.
Od 5. 12. 2016 je uveřejňována tabulka s aktuálními stavy alokací výzev, kde naleznete informace o počtu předložených a hodnocených projektů, projektů, které prošly hodnocením a projektů které byly vyřazené nebo stažené žadatelem.  Stavy budou uveřejňovány dvakrát měsíčně - vždy v polovině a na konci měsíce: 

    Stav alokace výzev IROP k 16. 2. 2017 [MS Excel, 29.39KB]
    Stav alokace výzev IROP k 2. 2. 2017 [MS Excel, 29.17KB]

Zde naleznete informace o doporučených projektech IROP (přehled projektů doporučených k financování poradou vedení Řídicího orgánu IROP s datem jejich doporučení). Tabulka s jejich přehledem bude každý týden aktualizována:

    Přehled doporučených projektů IROP k 23. 2. 2017 [MS Excel, 165.24KB]
    Přehled doporučených projektů IROP k 13. 2. 2017  [MS Excel, 161.08KB]

Zde naleznete informace o podpořených projektech IROP (projekty s vydaným právním aktem o poskytnutí dotace). Tabulka s jejich přehledem je každý týden aktualizována:

    Přehled podpořených projektů IROP k 20. 2. 2017 [MS Excel, 98.93KB]
    Přehled podpořených projektů IROP k 13. 2. 2017 [MS Excel, 99.18KB]
    Přehled podpořených projektů IROP k 6. 2. 2017 [MS Excel, 99.82KB]
 

Archiv přehledů stavů alokace výzev

Archiv přehledů podpořených projektů