Aktuality

23.03.2017: Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci Specifických pravidel a textu 22. výzvy IROP. Dále uveřejňuje přehled stavu žádostí o podporu ve 22. výzvě

14.03.2017: Mimořádný zájem ze strany měst a obcí o dotace na nové vybavení pro základní složky Integrovaného záchranného systému překročil alokaci výzvy v objemu 1, 5 mld. Kč více než dvojnásobně. Stejně tak je obrovský zájem o ...

14.03.2017: Centrum zahájilo sérii seminářů pro příjemce, týkající se nejexponovanějších fází administrace projektů. Semináře budou zaměřeny na administraci Žádostí o změnu a Žádosti o platbu.

08.03.2017: Centrum pro regionální rozvoj České republiky zřídilo specializované pracoviště ke konzultacím žadatelů ve specifickém cíli "Silnice"

06.03.2017: Integrované nástroje (IN) tvoří specifický systém podpory IROP, jejichž cílem je koncentrovat podporu do vybraného území na základě potřeb zjištěných podrobnou analýzou. V programovém období 2014-2020 je pro IN ...

Akce

  •  Akce (seminář, konference)
  •  Výzva
  •  Konec výzvy
  •  Více záznamů