Aktuality

08.08.2017: Nové chodníky, cyklostezky, nízkopodlažní trolejbusy, tramvaje či modernizované střední školy. Na to vše se mohou těšit obyvatelé v aglomeracích Brna, Olomouce a Plzně. V minulých týdnech byly totiž schváleny první ...

08.08.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 8. srpna 2017 byla vydána revize 53. výzvy IROP „Udržitelná doprava – Integrované projekty CLLD“ a Specifických pravidel pro žadatele a ...

07.08.2017: Dne 27. 7. 2017 byl ukončen příjem žádostí o podporu v rámci výzvy č. 49 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II. Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

02.08.2017: Pozvánka na seminář ŘO IROP ke specifickému cíli 4.1 v Praze ve středu 23. srpna 2017.

02.08.2017: Pozvánka na seminář pro žadatele k 75. výzvě „Deinstitucionalizace psychiatrické péče II“ IROP v Praze v úterý 22.srpna 2017