Aktuality

05.02.2018: Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 5. února 2018 došlo k vydání aktualizací textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce u výzvy č. 42 „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty ITI".

05.02.2018: Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 5. února 2018 došlo k vydání aktualizací textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce u výzvy č. 40 „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty IPRÚ".

02.02.2018: Ministerstvo pro místní rozvoj – Řídicí orgán IROP informuje o vývoji plánu vyhlášení dalších výzev k předkládání projektů na sociální bydlení v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP).

01.02.2018: Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 1. února došlo k vydání aktualizace textu Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a textu u výzvy č. 58 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - integrované projekty ITI“ a ...

29.01.2018: Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 29. lednu 2018 došlo k navýšení alokace výzvy č. 26 „eGovernment I.“ o 683 mil. Kč z prostředků Evropské unie.

Akce

  •  Akce (seminář, konference)
  •  Výzva
  •  Konec výzvy
  •  Více záznamů