Aktuality

24.10.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP aktualizovalo Specifická pravidla pro výzvu č. 6 „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS“ IROP ze specifického cíle 4.2 „Posílení kapacit ...

24.10.2017: ŘO IROP oznamuje, že v průběhu září bylo ukončeno hodnocení projektů 9. výzvy IROP, která byla zaměřena na podporu pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje zaměřenou na aktivitu územní studie v rámci území ...

18.10.2017: Workshop se koná dne 10. listopadu 2017 na Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) v prostorách Akademie veřejného investování (AVI) - vchod z Pařížské ul. č. 4.

18.10.2017: Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 18. října 2017 byla vydána aktualizace textu výzvy č. 43 „Sociální podnikání II.“

13.10.2017: Příjem žádostí do výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), jehož gestorem je Ministerstvo pro místní rozvoj, s názvem „Výstavba a modernizace přestupních terminálů II“ byla ukončena. O dotace ...