Aktuality

23.08.2017: Pozvánka na seminář pro žadatele k 76. výzvě „Muzea II“ IROP v Praze ve středu 13. září 2017

23.08.2017: ŘO IROP informuje, že v rámci instalace nové verze MS2014+ 22. 8. 2017 byly informace a záložky o veřejných zakázkách přesunuty do samostatného modulu.

17.08.2017: ŘO IROP dne 17. srpna 2017 vyhlásil novou výzvu zaměřenou na podporu muzeí. Jedná se o výzvu č. 76 „Muzea II.“ Pro krajská muzea a muzea zřizovaná státem je připraveno 900 mil. Kč z EU a 158 mil. Kč ze státního ...

16.08.2017: Řídicí orgán IROP vydává dne 16. 8. 2017 aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 70. výzvy IROP „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II“ v rámci specifického cíle 1.1 „Zvýšení regionální ...

15.08.2017: V souvislosti s častými dotazy zejména ze strany zdravotnických zařízení na nutnost celoplošného dopadu podporovaných informačních systémů organizačních složek státu (OSS) a příspěvkových organizací organizačních ...