Aktuality

27.10.2017: Řídicí orgán IROP vydává aktualizovaná Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, verze 1.10.

27.10.2017: Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 27. 10. 2017 byla vydána aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 15. výzvy „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality“.

27.10.2017: Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 27. 10. 2017 byla vydána aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 14. výzvy „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání“.

26.10.2017: České památky se mohou těšit až na 11 miliard korun. Tato jedinečná částka je poslední příležitostí tak velkého rozsahu, jakou mohou z evropských dotací naše památky získat. V Integrovaném regionálním operačním ...

25.10.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo 743 milionů korun na podporu sociálního bydlení v regionech. Na dotace prostřednictvím Integrovaného regionální operačního programu (IROP) dosáhlo 119 projektů.