Aktuality

28.08.2017: ŘO IROP informuje, že v rámci instalace nové verze MS2014+ 22. 8. 2017 se u všech projektů IN v MS2014+ objevila nová položka Podopatření strategie IN a % podíl aktivit na daném podopatření.

25.08.2017: V těchto dnech byla překonána hranice 2 000 projektů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v realizaci a dalším nově schvalovaným je postupně vydáváno rozhodnutí o poskytnutí dotace. V IROP bylo již ...

24.08.2017: Řídicí orgán IROP oznamuje, že ke dni 24. srpna 2017 došlo k navýšení alokace výzvy č. 52 „Revitalizace vybraných památek II.“ o 1,550 mld. Kč z prostředků Evropské unie.

24.08.2017: Řídicí orgán IROP vydává aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a některých příloh k 5. výzvě.

24.08.2017: Řídicí orgán IROP vydává aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce k 16. výzvě.