Aktuality

08.09.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 8. září 2017 byla vydána aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 7. výzvy IROP „Deinstitucionalizace sociálních služeb za ...

07.09.2017: ŘO IROP oznamuje, že od 7. září 2017 byla aktualizována Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 27. výzvy IROP „Vzdělávací a výcviková střediska integrovaného záchranného systému“.

04.09.2017: ŘO IROP oznamuje, že dne 4. září 2017 zveřejnil aktualizaci 76. výzvy IROP „Muzea II.“. Revize se týká textu 76. výzvy, kde jsou upřesněni způsobilí žadatelé – muzea a zřizovatelé muzeí.

31.08.2017: Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (ŘO IROP) zveřejnil revizi 37. výzvy „Energetické úspory v bytových domech II“.

28.08.2017: Pozvánka na seminář ŘO IROP ke specifickému cíli 4.1, v Praze, 11. září 2017