Aktuality

29.03.2018: Vzhledem k mimořádnému zájmu o první seminář pro žadatele k 79. a 80. výzvě „Sociální bydlení (pro sociálně vyloučené lokality) II.“ Řídící orgán IROP vyhlašuje druhý termín, a to v Praze v pondělí 23. dubna 2018.

26.03.2018: Zpravodaj IROP je elektronický čtvrtletník, ve kterém se dočtete o aktuálních a užitečných informacích týkajících se IROP.

14.03.2018: ŘO IROP dává na vědomí informaci sdružení CESNET, z. s. p. o., určenou pro žadatele a příjemce výzev IROP v oblasti ZŠ a SŠ, kteří realizují zapojení do federace eduroam (pozn. uvedená informace je relevantní pro ...

14.03.2018: ŘO IROP informuje o uveřejnění nové tabulky ke stavu administrace komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) v IROP.

08.03.2018: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) další výzvy na sociální bydlení. Jedná se o výzvy Sociální bydlení II. a Sociální bydlení pro sociálně ...

Akce

  •  Akce (seminář, konference)
  •  Výzva
  •  Konec výzvy
  •  Více záznamů