Aktuality

01.11.2017: ŘO IROP informuje o modulu pro veřejné zakázky v monitorovacím systému MS2014+.

31.10.2017: Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, slaví úspěch. K dnešnímu dni v něm bylo dosaženo celkového objemu 41 miliard korun v projektech s vydaným rozhodnutím o ...

30.10.2017: ŘO IROP oznamuje, že dne 30. 10. 2017 byla aktualizována Specifická pravidla č. 30 „Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách“.

30.10.2017: ŘO IROP oznamuje, že dne 30. 10. 2017 byla vydána aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 29. výzvy „Rozvoj sociálních služeb“.

30.10.2017: ŘO IROP oznamuje, že dne 30. 10. 2017 byl aktualizován Text 27. výzvy „Vzdělávací a výcviková střediska IZS“.