Aktuality

27.03.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj nadále zjednodušuje a urychluje administraci projektů na energetické úspory v bytových domech v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Počínaje dubnem 2017 bude vše ještě ...

24.03.2017: Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci specifických pravidel 18. výzvy IROP.

24.03.2017: Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci 9. výzvy „Územní studie“ ve Specifickém cíli 3.3 Územní rozvoj.

23.03.2017: Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci Specifických pravidel a textu 22. výzvy IROP. Dále uveřejňuje přehled stavu žádostí o podporu ve 22. výzvě

14.03.2017: Mimořádný zájem ze strany měst a obcí o dotace na nové vybavení pro základní složky Integrovaného záchranného systému překročil alokaci výzvy v objemu 1, 5 mld. Kč více než dvojnásobně. Stejně tak je obrovský zájem o ...

Akce

  •  Akce (seminář, konference)
  •  Výzva
  •  Konec výzvy
  •  Více záznamů