Aktuality

24.04.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj zaznamenalo trojnásobný převis žádostí ve dvou výzvách zaměřených na infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. O více než půl miliardu korun připravenou na ...

19.04.2017: 23 nových nebo rekonstruovaných terminálů, 1381 parkovacích stání pro automobily a 1392 míst pro jízdní kola. Všechny tyto projekty za více než 722 mil. Kč budou realizovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj ...

25.04.2017: Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce pro 25. výzvu IROP.

19.04.2017: Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce pro 14. a 15. výzvu IROP.

13.04.2017: Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce pro 6. výzvu IROP.

Akce

  •  Akce (seminář, konference)
  •  Výzva
  •  Konec výzvy
  •  Více záznamů