Jste zde: Úvodní strana > Sociální podnikání

Sociální podnikání

Specifický cíl 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Výzvy

Termín předkládání žádostí o podporu: 16.12.2016 - 31.12.2019
Téma: Sociální podnikání
Termín předkládání žádostí o podporu: 16.12.2016 - 31.12.2019
Téma: Sociální podnikání
Termín předkládání žádostí o podporu: 31.08.2016 - 01.02.2017
Téma: Sociální podnikání
Termín předkládání žádostí o podporu: 31.08.2016 - 01.02.2017
Téma: Sociální podnikání
Termín předkládání žádostí o podporu: 29.10.2015 - 07.03.2016
Téma: Sociální podnikání
Termín předkládání žádostí o podporu: 29.10.2015 - 07.03.2016
Téma: Sociální podnikání

Dokumenty