Jste zde: Úvodní strana > Sociální podnikání

Sociální podnikání

Specifický cíl 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Výzvy

Termín předkládání žádostí o podporu: 16. 12. 2016 - 31. 10. 2022
Téma: Sociální podnikání
Termín předkládání žádostí o podporu: 16. 12. 2016 - 31. 10. 2022
Téma: Sociální podnikání
Termín předkládání žádostí o podporu: 31. 8. 2016 - 1. 2. 2017
Téma: Sociální podnikání
Termín předkládání žádostí o podporu: 31. 8. 2016 - 1. 2. 2017
Téma: Sociální podnikání
Termín předkládání žádostí o podporu: 29. 10. 2015 - 7. 3. 2016
Téma: Sociální podnikání
Termín předkládání žádostí o podporu: 29. 10. 2015 - 7. 3. 2016
Téma: Sociální podnikání

Dokumenty