Jste zde: Úvodní strana > Silnice

Silnice

Specifický cíl 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

Výzvy

Termín předkládání žádostí o podporu: 20.03.2017 - 21.12.2018
Téma: Silnice
Termín předkládání žádostí o podporu: 23.08.2016 - 31.12.2019
Téma: Silnice
Termín předkládání žádostí o podporu: 29.07.2016 - 31.12.2019
Téma: Silnice
Termín předkládání žádostí o podporu: 21.09.2015 - 31.03.2017
Téma: Silnice

Dokumenty