Jste zde: Úvodní strana > Otázky a odpovědi > MS2014+

Otázky a odpovědi

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

MS2014+

MS2014+ - nezpůsobilé výdaje v rozpočtu

Je nutné zadat v rozpočtu MS2014+ nezpůsobilé výdaje, když je stejně musím hradit sám a nedostanu je proplacené?

Pravidla pro zadávání nezpůsobilých výdajů upřesňuje příloha č. 1 "Postup pro podání žádosti o podporu v MS2014+“ Specifických pravidel individuálně ke každé výzvě IROP.

Odpověď ze dne 27. ledna 2016

MS2014+ - podpisy signatářů

Ráda bych se zeptala na jednu věc ohledně nastavení a použití podpisů a plných mocí v MS2014+. Jedná se o žádosti statutárního města, kde bude jako signatář uveden statutární zástupce města – primátor, a ten bude na základě plné moci delegovat práva podpisu všech aktivit na několik jiných uživatelů. Pokud je v MS2014+ k jedné projektové žádosti uveden víc než jeden signatář, musí podepsat finalizovanou žádost všichni, nebo stačí pouze jeden z nich? Nebo je třeba ještě upravit plnou moc, např. nějakým dodatkem, že stačí el. podpis alespoň jednoho signatáře, nebo naopak min. dvou apod.?

Pokud je na záložce přístup k projektu uvedeno více signatářů (musí se zvolit jejich pořadí) a je na žádosti uvedeno, že podepisují všichni signatáři, žádost musí všichni podepsat v uvedeném pořadí. 

Odpověď ze dne 30. září 2016

Nahrání dokumentace IROP - MS2014+

Nedaří se mi přihrát dokumentaci pro stavební povolení k žádosti. Soubor má 1,8 Gb. Načte se jen 99% a pak se objeví hlášení chyby. Můžete mi poradit?

Jedna příloha má maximální velikost cca 100 MB. Kapacita všech příloh je neomezená. V případě, že dokument je větší než 100 MB, je nutné přiloženou přílohu rozdělit do několika menších souborů (doporučujeme v zip).  Jednotlivé přílohy přikládejte (načítejte) postupně podle částí. První 001, pak 002 atd. Načítání může trvat několik minut i déle v závislosti na rychlosti internetového připojení. Pro vložení druhé a následující části je nutné založit nový záznam přílohy přes tlačítko „Nový záznam“. Název přílohy bude odpovídat názvu povinné přílohy s označením, o jakou část se jedná, např.: 7. Studie proveditelnosti - 2.část.

Odpověď ze dne 17. března 2016

Záložka Indikátory

Při tvorbě žádosti v systému IS KP 14+ nejsou na záložce Indikátory uvedeny všechny indikátory, které jsou uvedeny ve specifických pravidlech výzvy, proč?

Výzva, ve které podáváte žádost nejspíše obsahuje indikátory povinné pouze pro některé druhy projektů (více informací o vazbách mezi konkrétní náplní projektu naleznete Specifických pravidlech výzvy a jejich příloze s Názvem metodické listy indikátorů). Z tohoto důvodu je nutné je do seznamu přidat manuálně následujícím způsobem:
 
1)            Kliknutím na tlačítko nový záznam zpřístupníme v dolní části stránky formulář (editovatelná pole budou žlutá)
2)            Klineme na tlačítko vpravo od pole KÓD INDIKÁTORU
3)            Po otevření nového okna indikátor vybereme ze seznamu kliknutím
4)            Okno zmizí a formulář ve spodní části stránky bude obsahovat předvyplněné údaje tohoto indikátoru
5)            Dále postupujeme jako v případě jiných indikátorů, tzn. po vyplnění všech polí záznam uložíme tlačítkem ULOŽIT

Odpověď ze dne 10. května 2016

Opište text z obrázku:


V případě potřeby nás můžete kontaktovat také na irop@mmr.cz.