Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Ukončení příjmu žádostí ve výzvách č. 10 ...

Ukončení příjmu žádostí ve výzvách č. 10, 23, 26 a 28 Integrovaného regionálního operačního programu v oblasti eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti

29.11.2017: Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 9. 10. 2017 byl ukončen příjem žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) výzvy č. 23 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I., výzvy číslo 26 eGovernment I. a výzvy číslo 28 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. Dále byl dne 22. 11. 2017 ukončen příjem žádostí o podporu v rámci výzvy č. 10 Kybernetická bezpečnost.
Velký zájem o tyto průběžné výzvy, které mají za cíl dosáhnout vysoké kvality služeb veřejné správy, a to prostřednictvím mimo jiné i koordinovaného propojení a sdílení informací a dat veřejné správy pomocí dokončení procesu elektronizace agend veřejné správy, demonstruje následující přehled:
 
Výzva číslo Alokace (CZK) Podané projekty Požadováno z EU (CZK) Projekty schválené k financování (k 23.11.2017)
10 - Kybernetická bezpečnost 1 200 000 000 141 3 764 047 958, 88 6
23 - Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I. 1 332 500 00 34 2 060 331 530, 83 5
26 - eGovernment I. 2 436 000 000 99 4 248 505 888, 83 30
28 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. 1 378 849 855 241 2 036 584 880, 75 125

Objem předložených žádostí přesáhl alokaci na ukončené výzvy o cca 5,7 mld. Kč, tedy téměř dvojnásobek alokované částky z EFRR
 
Přehled přijatých žádostí podle času registrace naleznete     ZDE [PDF, 116.69KB] za 10. výzvu,     ZDE [PDF, 107.39KB] za 23. výzvu,     ZDE [PDF, 117.71KB] za 26. výzvu a     ZDE [PDF, 130.02KB] za 28. výzvu.

Rozdělení projektů, které jsou v alokaci výzvy, se může v konečné podobě lišit od zveřejněného přehledu podle výsledků průběžného hodnocení.