Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Prodloužení 9. výzvy IROP „Územní studie“

Prodloužení 9. výzvy IROP „Územní studie“

24.03.2017: Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci 9. výzvy „Územní studie“ ve Specifickém cíli 3.3 Územní rozvoj.
ŘO IROP oznamuje, že dne 24. 3. 2017 byla vydána aktualizace textu 9. výzvy „Územní studie“.  Předmětem aktualizace je prodloužení příjmu žádostí do 10. 10. 2017, do 14:00, a změna alokace výzvy na 150 mil. Kč z prostředků Evropské unie.
 
Výzva byla vyhlášena v říjnu roku 2015 a v současné době jsou předloženy projekty v hodnotě přibližně 30 mil. Kč. Díky prodloužení termínu příjmu žádostí mají možnost předkládat své žádosti i další žadatelé (obce s rozšířenou působností), kteří by původně stanovený termín nestihli.
 
ŘO IROP dále informuje, že výzvy č. 2 „Územní plány“ a č. 3 „Regulační plány“ budou ukončeny dne 31. 3. 2017 v 14:00 tak, jak stanovuje text výzvy. Další výzvy v těchto aktivitách ŘO IROP neplánuje.