Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Aktualizace výzvy č. 24 IROP „Výstavba a ...

Aktualizace výzvy č. 24 IROP „Výstavba a modernizace přestupních terminálů“

30.11.2017: Řídicí orgán IROP vydává dne 30. 11. 2017 aktualizaci Specifických pravidel 24. výzvy IROP „Výstavba a modernizace přestupních terminálů“ v rámci specifického cíle 1.2 „Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy“.

Hlavním důvodem revize Specifických pravidel bylo upřesnění metodiky k monitorovacímu indikátoru 7 51 10, které se promítlo do aktualizace vzoru Podmínek a Metodického listu (přílohy č. 2 a 3).

Provedené změny jsou popsány v přehledu v úvodní části Specifických pravidel. Text výzvy zůstává nezměněn.