Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Aktualizace výzvy IROP č. 66 ...

Aktualizace výzvy IROP č. 66 „Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty ITI"

21.12.2017: Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 21. prosince 2017 došlo k vydání aktualizace textu Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a textu u výzvy č. 66 „Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty ITI".

Důvodem aktualizace je úprava platnosti výzvy ITI ve vazbě na ostatní výzvy Řídicího orgánu IROP k integrovaným nástrojům. Dochází k aktualizaci povinných příloh k žádosti o podporu, jsou vloženy nové kapitoly ve vazbě na novou verzi Obecných pravidel a dále jsou upřesněny některé podporované aktivity.

Provedené změny jsou popsány v přehledu v úvodní části obou dokumentů 66. výzvy.