Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Aktualizace výzvy IROP č. 37 ...

Aktualizace výzvy IROP č. 37 „Energetické úspory v bytových domech II“

31.08.2017: Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (ŘO IROP) zveřejnil revizi 37. výzvy „Energetické úspory v bytových domech II“.
Předmětem revize je odstranění povinnosti dokládat technické listy izolantů nebo výplní otvorů v případě staveb a nahrazení těchto technických listů závěrečnou zprávou technického dozoru. Důvodem k tomuto kroku je snaha předejít komplikacím při dokládání provedení jednotlivých aktivit, urychlení procesu kontrol žádostí o platbu a přiložených dokumentů a tedy také urychlení vyplácení podpory.

Žádosti je možné v 37. výzvě podávat do 30. 11. 2017. Na konci roku 2017 plánuje ŘO IROP vyhlásit další průběžnou výzvu na obdobná opatření, jaká jsou podporována v 37. výzvě. K dnešnímu dni bylo v 37. výzvě předloženo 812 projektů, Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo v 37. výzvě vydáno 467 projektům.