Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Aktualizace harmonogramu výzev IROP na ...

Aktualizace harmonogramu výzev IROP na rok 2017

20.12.2016: Řídicí orgán IROP vydává aktualizovaný harmonogram výzev IROP na rok 2017.
Harmonogram je k dispozici na tomto odkazu:
 
    Harmonogram výzev IROP na rok 2017 k 20.12.2016 [MS Excel, 23.08KB]
 
- obecně: změna číslování výzev podle chronologického pořadí reálných termínů vyhlášení výzev,
- obecně: doplnění názvů komplementárních vazeb na jiné operační programy
- přidání výzvy č. 68 - Komunitně vedený místní rozvoj – vzdělávání z důvodu jejího nevyhlášení v roce 2016
- vyřazení výzev (původní číslování): č. 71 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II.“, č. 72 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (SVL) II.“, č. 73 „Komunitní centra II.“, č. 74 „Komunitní centra (SVL) II.“, č. 76 „Rozvoj sociálních služeb II.“, č. 77 „Rozvoj sociálních služeb (SVL) II.“, č. 84 „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol II.“, č. 86 „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL) II.“, č. 88 „Sociální podnikání III.“, č. 89 „Sociální podnikání pro SVL III.“ č. 90 „Infrastruktura základních škol II.“, č. 91 „Infrastruktura základních škol (SVL) II.“

V oblasti SC 2.1 tedy dochází v harmonogramu na rok 2017 k těmto změnám:
  • Zrušení plánovaných výzev na rozvoj sociálních služeb
  • Zrušení plánovaných výzev na rozvoj komunitních center
Důvodem této aktualizace je značný převis kvalitních projektů ve výzvách v těchto oblastech, které byly ukončeny v roce 2016. Původně plánované prostředky budou plně využity na podporu projektů z výzev v roce 2016, které splní podmínky hodnocení.

V oblasti SC 2.2 dochází oproti současnému harmonogramu na rok 2017 k těmto změnám:
  • Zrušení plánovaných výzev na rozvoj sociálního podnikání
Důvodem této aktualizace je očekávaný značný převis kvalitních projektů ve výzvách, které byly vyhlášeny v roce 2016. Původně plánované prostředky budou plně využity na podporu projektů z výzev vyhlášených v roce 2016, které splní podmínky hodnocení.

V oblasti SC 2.4 dochází oproti současnému harmonogramu na rok 2017 k těmto změnám:
  • Zrušení plánovaných výzev na podporu infrastruktury pro předškolní vzdělávání
  • Zrušení plánovaných výzev na podporu infrastruktury základních škol
  • Zrušení plánovaných výzev na podporu infrastruktury středních a vyšších odborných škol
Důvodem těchto změn je značný převis kvalitních projektů z roku 2015 a 2016. Původně plánované prostředky budou plně využity na podporu projektů z předešlých výzev, které splní podmínky hodnocení. U výzev na předškolní vzdělávání došlo k navýšení alokace výzvy č. 15 a díky tomuto kroku bude možné realizovat všechny úspěšné projekty předškolního vzdělávání předložené do výzvy č. 14 a 15. 

- změna plánovaného vyhlášení výzvy č. 72 (původně č. 69.) z 1/2017 na 4/2017, a rovněž změna jejího zaměření pouze na cyklodopravuDůvodem této aktualizace je značný převis kvalitních projektů ve výzvě č. 18 ukončené v roce 2016. Původně plánované prostředky budou plně využity na podporu projektů, které ve výzvě č. 18 splní podmínky hodnocení. Žadatelé, kteří by v roce 2016 splnili podmínky hodnocení, ale s původní alokací by skončili pod hranicí původní alokace, tak budou moci začít realizovat svůj projekt, a nebudou ho muset znovu podávat do původně plánované výzvy v roce 2017. Výzva v roce 2017 bude s ohledem na násobně větší zájem o „Bezpečnost dopravy“ než „Cyklodopravu“ v 18. výzvě a přeplnění indikátoru počtu realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě určena již pouze pro aktivitu „Cyklodoprava“. Plánovaná alokace 250 mil. Kč z EU je nyní odhadovaná, přesná alokace bude zveřejněna s vyhlášením výzvy.

- změna plánovaného vyhlášení výzvy č. 79 (původně č. 87) „Muzea II“ na 8/2017 a změna počátku příjmu žádostí na 9/2017, důvodem je rovnoměrnější rozložení kapacity hodnotitelů při hodnocení kolových výzev, které končí v průběhu podzimu 2017. Dále bylo ukončení této výzvy změněno na 01/2018, a rovněž byla navýšena její alokace na 900 mil. Kč EFRR z důvodu uvolnění prostředků na tuto aktivitu z oblasti integrovaných nástrojů.