Jste zde: Úvodní strana > Kontakty

Kontakty

Kontaktní informace Integrovaného regionálního operačního programu.
 
Kontaktním místem pro administraci programu IROP je Centrum pro regionální rozvoj České republiky (dále také Centra) s pobočkami ve všech krajích České republiky. Řídicím orgánem programu IROP je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.  

Kontakty na Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Sekce administrace programů
Ing. Helena Miškovičová (ředitelka sekce)
pozn.: V případě potřeby kontaktuje Bc. Miloše Šenkýře, vedoucího oddělení podpory administrace, tel.: 225 855 339, e-mail: milos.senkyr(at)crr.cz

Odbor řízení administrace programů
Mgr. Kateřina Dohnalová (ředitelka odboru), tel. 225 855 201, katerina.dohnalova(at)crr.cz

Odbor centrální administrace programů
Ing. Karel Manoch, MPA (ředitel odboru), 225 855 205, karel.manoch(at)crr.cz


Územni odbory IROP

Územní odbory IROP pro jednotlivé kraje Ředitel odboru Telefon E-mailová adresa
Středočeský kraj -   -
Jihočeský kraj Ing. Naděžda Burešová 381 670 029 nadezda.buresova(at)crr.cz
Plzeňský kraj Ing. Magda Sýkorová 731 604 584 magda.sykorova(at)crr.cz
Karlovarský kraj Ing. Marie Míšková 354 770 238 marie.miskova(at)crr.cz
Liberecký kraj Ing. Simona Malá 488 570 931 simona.mala(at)crr.cz
Královéhradecký kraj Ing. Leoš Macura 499 420 600 leos.macura(at)crr.cz
Pardubický kraj Ing. Lenka Fodorová 466 026 843 lenka.fodorova(at)crr.cz
Kraj Vysočina Ing. Renáta Marková 565 775 123 renata.markova(at)crr.cz
Moravskoslezský kraj Ing. Gabriela Janošová 597 570 925 gabriela.janosova(at)crr.cz
Olomoucký kraj Ing. Aleš Marousek 582 777 420 ales.marousek(at)crr.cz
Zlínský kraj Ing. Lenka Kolářová 572 774 422 lenka.kolarova(at)crr.cz
Jihomoravský kraj Mgr. Ljubomir Džingozov 731 604 583 ljubomir.dzingozov(at)crr.cz
Ústecký kraj Ing. Viktor Kruml 412 870 920 viktor.kruml(at)crr.czMáte dotaz k financování vašeho budoucího projektu z programu IROP? Naše kontaktní osoby pro IROP jsou zde pro vás v každém krajském městě.

Kontaktní osoby pro IROP v jednotlivých krajích České republiky:

Kraj (město) Kontaktní osoba Telefonický kontakt E-mailová adresa
Jihočeský kraj (České Budějovice) Mgr. Lucie Chládková 225 855 395; 725 037 963   lucie.chladkova(at)crr.cz
Jihomoravský kraj (Brno) Ing. Eva Mikulová 518 770 224; 734 181 495 eva.mikulova(at)crr.cz 
Karlovarský kraj (Karlovy Vary) Ing. Lenka Modrovičová  731 645 187 lenka.modrovicova(at)crr.cz
Královéhradecký kraj (Hradec Králové)  Ing. Michaela Brožová  735 157 809 michaela.brozova(at)crr.cz
Liberecký kraj (Liberec) Ing. Romana Valentová  731 607 725 romana.valentova(at)crr.cz
Moravskoslezský kraj (Ostrava) PhDr. Marie Lichnovská   739 320 907 marie.lichnovska(at)crr.cz
Olomoucký kraj (Olomouc)  Ing. Jitka Ondrušková 735 158 118 jitka.ondruskova(at)crr.cz 
Pardubický kraj (Pardubice) Ing.  Romana Valentová 488 570 928; 731 607 725 romana.valentova(at)crr.cz
Plzeňský kraj (Plzeň) Ing. Lenka Modrovičová 731 645 187 lenka.modrovicova(at)crr.cz
Středočeský kraj (Praha) Mgr. Lucie Chládková 225 855 395; 725 037 963 lucie.chladkova(at)crr.cz
Ústecký kraj (Ústí nad Labem) Mgr. Lucie Chládková 225 855 395; 725 037 963 lucie.chladkova(at)crr.cz
Kraj Vysočina (Jihlava) Ing. Renáta Marková 736473 815 renata.markova(at)crr.cz
Zlínský kraj (Zlín) Ing. Jitka Ondrušková 735 158 118 jitka.ondruskova(at)crr.cz
Praha (OSS) Mgr. Kateřina Králová 225 855 247 katerina.kralova(at)crr.cz


Kontaktní informace na  pobočky Centra pro administraci specifického cíle 2.4 "Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení"  naleznete v níže uvedené tabulce:

Kraj Kontaktní osoba Telefon/mobil E-mailová adresa
Středočeský Mgr. Adéla Hájková 725 037 963 adela.hajkova(at)crr.cz
Jihočeský Ing. Kateřina Zahradníková 381 670 028 katerina.zahradnikova(at)crr.cz
Plzeňský Mgr. Tereza Slatkovská 603 550 185 tereza.slatkovska(at)crr.cz
Karlovarský Mgr. Kateřina Kvardová 354 770 239 katerina.kvardova(at)crr.cz
Ústecký Ing. Marie Mráčková 412 870 936 marie.mrackova(at)crr.cz
Liberecký Ing. Pavla Pavlů 488 570 923 pavla.pavlu(at)crr.cz
Královehradecký Ing. Lenka Šmejdířová 499 420 606 lenka.smejdirova(at)crr.cz
Pardubický Ing. Markéta Kupcová 466 026 840 marketa.kupcova(at)crr.cz
Vysočina Mgr. Vaníčková Lenka 565 775 126 lenka.vanickova(at)crr.cz
Jihomoravský Mgr. Darina Škodová 518 770 232 darina.skodova(at)crr.cz
Zlínský Ing. Ivana Ivanušicová 572 774 429 ivana.ivanusicova(at)crr.cz
Olomoucký Ing. Dana Huterová 582 777 449 dana.huterova(at)crr.cz
Moravskoslezský Ing. Petra Juřinová 597 570  957, 739 320 796 petra.jurinova(at)crr.cz


Kontaktní informace na  pobočky Centra pro administraci specifického cíle 2.5 "Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení"  naleznete v níže uvedené tabulce:

Kraj Kontaktní osoba Telefon E-mailová adresa
Středočeský Ing. Kamila Káňová

225 855 364

kamila.kanova(at)crr.cz
Jihočeský Ing. Pavel Jiša 381 670 047 pavel.jisa(at)crr.cz
Plzeňský Ing. Kateřina Zemanová 371 870 026 katerina.zemanova(at)crr.cz
Karlovarský Ing. Lenka Kyrianová 354 770 228 lenka.kyrianova(at)crr.cz
Ústecký Ing. Jitka Zdvíhalová 412 870 921 jitka.zdvihalova(at)crr.cz
Liberecký Ing. Andrea Faltusová 488 570 935 andrea.faltusova(at)crr.cz
Královehradecký Ing. Jakub Řezníček 499 420 604 jakub.reznicek(at)crr.cz
Pardubický Ing. Jakub Řezníček 499 420 604 jakub.reznicek(at)crr.cz
Vysočina Ing. Ondřej Berka 565 775 132 ondrej.berka(at)crr.cz
Jihomoravský Ing. Pavlína Prokešová 518 770 222 pavlina.prokesova(at)crr.cz
Zlínský Mgr. Jan Drbušek 572 774 432 jan.drbusek(at)crr.cz
Olomoucký  Ing. Eva Ryšková 582 777 443 eva.ryskova(at)crr.cz
Moravskoslezský Ing. Magd. Drescherová 597 570 959 magdalena.drescherova(at)crr.cz


Kontaktní informace na  pobočky Centra  pro administraci specifického cíle 4.1 "Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu" naleznete v níže uvedené tabulce:

Kraj (město) Kontaktní osoba Telefon E-mailová adresa
Jihočeský kraj (České Budějovice) Ing. Martina Neubauerová 381 670 020 martina.neubauerova (at)crr.cz
iropjihocesky(at)crr.cz
Jihomoravský kraj (Brno) Ing. Roman Výduch 518 770 237
736 511 131
roman.vyduch(at)crr.cz
iropjihomoravsky
(at)crr.cz
Karlovarský kraj (Karlovy Vary) Ing. Jana Klusáková 354 770 229
736 527 897
jana.klusakova(at)crr.cz
iropkarlovarsky(at)crr.cz
Královéhradecký kraj (Hradec Králové) Ing. Lenka Pytlíková 499 420 613 lenka.pytlikova(at)crr.cz
iropkralovehradecky
(at)crr.cz
Liberecký kraj (Liberec) Ing. Veronika Landová 606 542 617 veronika.landova(at)crr.cz
iropliberecky(at)crr.cz
Moravskoslezský kraj (Ostrava) RNDr. Marek Putala 597 570 924
602 474 659
marek.putala(at)crr.cz
iropmoravskoslezsky
(at)crr.cz
Olomoucký kraj (Olomouc) Mgr. Hana Slováková 582 777 446
736 513 509
hana.slovakova(at)crr.cz
iropolomoucky(at)crr.cz
Pardubický kraj (Pardubice) Ing. Andrea Koblížková 466 026 840 andrea.koblizkova
(at)crr.cz
iroppardubicky(at)crr.cz
Plzeňský kraj (Plzeň) Mgr. David Jirka 371 870 036 david.jirka (at)crr.cz
iropplzensky(at)crr.cz
Středočeský kraj (Praha) Mgr. Lucie Daňková 225 855 271 lucie.dankova(at)crr.cz
iropstredocesky(at)crr.cz
Ústecký kraj (Ústí nad Labem) Ing. Ivan Palán 412 870 922
735 158 119
ivan.palan(at)crr.cz
iropustecky(at)crr.cz
Kraj Vysočina (Jihlava) dočasný zástup prostřednictvím metodiků pro CLLD z jiných krajů   http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/kraj-vysocina    
Zlínský kraj (Zlín) Ing. Ludmila Vránová 572 774 426
736 513 507
ludmila.vranova (at)crr.cz
iropzlinsky(at)crr.cz


Kontaktní informace Centra pro administraci specifického cíle 4.2 "Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS" jsou k dispozici na odkazu níže:

Aktuální a kompletní kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky jsou k dispozici na webových stránkách http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-irop/    .
Po předložení žádosti o podporu do fáze závěrečného ověření způsobilosti Centra budou žadateli sdělena formou depeše v MS2014+ jména administrátorů projektu.


Nositelé ITI - odkazy na webové stránky 

Město Web
Brno www.brno.cz/iti    
Hradec-Pardubice http://iti.hradec.pardubice.eu/    
Olomouc http://www.olomoucka-aglomerace.eu    
Ostrava http://www.itiostravsko.cz/cs-cz/    
Plzeň www.iti-plzen.cz     
Ústí-Chomutov www.iti-ucha.cz    
Praha www.iprpraha.cz/iti    
 

ZS ITI - odkazy na webové stránky 

Město Web
Brno www.brno.cz/iti    
Hradec-Pardubice http://iti.hradec.pardubice.eu/    
Olomouc http://www.olomoucka-aglomerace.eu    
Ostrava http://www.itiostravsko.cz/cs-cz/    
Plzeň www.iti-plzen.cz     
Ústí-Chomutov www.iti-ucha.cz    
Praha www.iprpraha.cz/iti     a www.praha.eu    
 

 IPRÚ - odkazy na webové stránky 

Město Web
Liberec http://www.liberec.cz/ipru/    
Karlovy Vary http://kvprojekty.cz/    
Mladá Boleslav http://www.mb-net.cz/ipru-mlada-boleslav/ms-39512/p1=39512    
České Budějovice http://www.c-budejovice.cz/cz/rozvoj-mesta/nastenka-iprm/stranky/uvod.aspx    
Jihlava http://jihlava.cz/kontakty/d-501657/p1=88410    
Zlín http://www.zlin.eu/integrovany-plan-rozvoje-uzemi-zlin-2014-2020-cl-1904.html    


Kontakty MAS

Kontakty na jednotlivé MAS jsou uvedené na stránkách Národní sítě MAS ČR http://nsmascr.cz/    .
Kontakty na odpovědné pracovníky MAS budou uvedené ve výzvě příslušné MAS.  
 

Kontakty na Řídicí orgán IROP

Ing. Rostislav Mazal
ředitel Odboru řízení operačních programů
 
elektronické dotazy  

E-mail: irop(at)mmr.cz

Dotazy lze rovněž pokládat pomocí formuláře v sekci Otázky a odpovědi, vždy na dolním okraji stránek.